2014-05-22 14:48:08

Wyjawienie majątku dłużnika

AUTOR: Michał Janowski
radca prawny

Jeśli majątek dłużnika zajęty w egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie długów albo jeszcze przed jej wszczęciem wszystko na to wskazuje, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku.

Wyjawienie majątku to odebranie przez sąd od dłużnika zeznań obejmujących wykaz jego majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych. Całość uzupełnia przyrzeczenie, że złożony wykaz jest prawdziwy i zupełny. Instytucja wyjawienia majątku zakłada, że dłużnik pod naporem autorytetu sądu, postraszony grzywną lub aresztem za niestawienie się na posiedzeniu lub odmowę odpowiedzi  na pytanie – wyjawi nieznany wierzycielowi majątek. Dzięki temu, wierzyciel będzie mógł skierować egzekucję do wyjawionych, a wcześniej nieznanych mu składników majątku dłużnika.  

Albo w toku egzekucji, albo przed jej wszczęciem

Wyjawienie majątku w toku egzekucji jest możliwe w dwóch przypadkach:

  • komornik zajął majątek dłużnika, ale w stopniu niewystarczającym do zaspokojenia roszczenia wraz z kosztami postępowania,
  • egzekucja nie doprowadziła do pełnego zaspokojenia wierzyciela (tzw. bezskuteczność egzekucji).

W pierwszym przypadku,  wierzyciel dołącza do wniosku odpis protokołów zajęcia, z których wynika, że egzekwowana suma wraz z kosztami przewyższa wartość zajętego majątku.  W drugim  przypadku – tytuł wykonawczy ze wzmianką o bezskutecznej egzekucji lub postanowienie o umorzeniu egzekucji.

Wyjawienia majątku można też żądać jeszcze przed wszczęciem egzekucji. Wierzyciel musi już jednak dysponować tytułem wykonawczym. Tytuł ten z resztą dołącza wówczas do wniosku. Ponadto, wierzyciel musi wykazać jedną z dwóch okoliczności:

  • ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy, nie będzie w stanie zaspokoić w pełni swojej należności,
  • po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

W pierwszym przypadku wierzyciel powinien uprawdopodobnić, że znany majątek dłużnika nie rokuje na skuteczną egzekucję. W tym celu może złożyć dokumenty z innych postępowań egzekucyjnych, toczących się nawet bez jego udziału, które potwierdzą, że dłużnik nie dysponuje wystarczającym majątkiem (np. zaświadczenie o umorzeniu innej egzekucji z uwagi na brak majątku). W drugim przypadku – załącza kopię wezwania do zapłaty wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Posiedzenie sądu, grzywna lub areszt

Wniosek o wyjawienie majątku składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. Do wniosku o wyjawienie majątku i odebranie przyrzeczenia należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające żądanie. Jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, dołącza się do niego także tytuł wykonawczy. W toku egzekucji tytuł z zasady jest już u komornika, a sądowi wystarczą protokoły dokonanych w jej toku czynności. Jeśli wniosek dotyczy spółki lub innej jednostki organizacyjnej, wierzyciel winien ponadto wskazać (np. na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), od kogo w imieniu tego podmiotu należy odebrać wykaz i przyrzeczenie. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. Po wpłynięciu zasadnego i kompletnego wniosku, sąd wyznaczy posiedzenie i wezwie dłużnika oraz wierzyciela. Co do zasady, wykaz majątku i przyrzeczenie zostaną odebrane na pierwszym posiedzeniu. Zażalenie dłużnika na postanowienie nakazujące wyjawienie majątku nie wstrzymuje postępowania. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie przyjdzie do sądu, nie złoży wykazu, odmówi odpowiedzi na pytanie albo złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie przez policję. Sąd może także w takim wypadku zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca. W wezwaniu dłużnik jest pouczany o tych środkach przymusu, co powinno go skłonić do pojawienia się w sądzie i odpowiedzi na zadane pytania.

AUTOR: Michał Janowski
radca prawny

Komentarze

Dodaj komentarz

# 2017-04-25 12:18:35 TracySnate wh0cd425292 potensmedel på nätet colchicine
# 2017-04-25 21:55:19 AaronEnugs wh0cd142168 online valtrex
# 2017-04-27 04:06:09 AaronEnugs wh0cd272412 doxycycline cost of fluoxetine
# 2017-04-27 12:22:07 Alfredemand wh0cd131977 ventolin zestoretic cialis albuterol buy buy levitra doxycycline
# 2017-04-28 11:10:39 Kennethbak wh0cd479656 ampicillin tablets
# 2017-04-28 14:12:12 Alfredemand wh0cd44768 buy sildenafil
# 2017-04-29 08:37:25 Alfredemand wh0cd860184 Tadacip Viagra Pharmacy cialis no prescription
# 2017-04-29 21:21:55 Alfredemand wh0cd338090 buy baclofen get more info buy suhagra
# 2017-04-29 21:47:03 Kennethbak wh0cd664253 sildenafil no rx cheapest furosemide crestor
# 2017-04-30 04:55:58 AaronEnugs wh0cd381134 Colchicine Online
# 2017-04-30 09:12:04 Kennethbak wh0cd142175 tretinoin cream celexa online
# 2017-04-30 10:36:59 Kennethbak wh0cd196535 generic for benicar 20 mg abilify ventolin zoloft buy eurax buy robaxin
# 2017-05-02 03:48:00 Kennethbak wh0cd707312 Amoxil cafergot Elocon Cream Price
# 2017-05-02 07:12:16 TracySnate wh0cd685782 read more furosemide buy suhagra buy sildenafil levitra cialis elimite
# 2017-05-02 13:04:59 Alfredemand wh0cd816023 tetracycline 500 mg nexium 40 mg order allopurinol online
# 2017-05-02 16:10:08 Kennethbak wh0cd185215 diclofenac amitriptyline vermox trazodone diclofenac nolvadex lasix no prescription
# 2017-05-02 17:05:39 Alfredemand wh0cd979105 augmentin 1000 mg buy cialis sildalis
# 2017-05-02 17:10:22 TracySnate wh0cd957584 tadacip propecia prozac buy advair advair revia purchase of amitriptyline
# 2017-05-02 21:19:00 Alfredemand wh0cd130855 neurontin sterapred lipitor atorvastatin calcium
# 2017-05-03 03:43:06 Kennethbak wh0cd565752 Bupropion Online atenolol 100mg buy seroquel online with mastercard
# 2017-05-07 10:51:46 Bennyedimi wh0cd458132 Diamox Aygestin W\\O Prescription
# 2017-05-07 12:01:44 AaronEnugs wh0cd707297 colchicine generic for zithromax tamoxifen 300 mg neurontin
# 2017-05-07 12:11:28 Bennyedimi wh0cd512492 medroxyprogesterone provera flagyl 500 mg
# 2017-05-07 21:29:18 Bennyedimi wh0cd262210 acyclovir bupropion generic abilify canada
# 2017-05-07 23:44:09 Alfredemand wh0cd695989 provera viagra effexor cost of strattera wellbutrin online sterapred ds generic elimite
# 2017-05-08 00:42:01 Kennethbak wh0cd804698 generic for acyclovir bentyl tadalafil 5mg tablets cafergot advair
# 2017-05-08 01:42:34 Bennyedimi wh0cd425292 neurontin Purchase Revia
# 2017-05-08 02:13:59 Kennethbak wh0cd859058 Buying Cialis metformin no rx
# 2017-05-08 06:20:23 Bennyedimi wh0cd588374 tetracycline propecia/finasteride Atenolol
# 2017-05-08 06:48:52 Charlesreory wh0cd240688 sildalis robaxin atarax arimidex
# 2017-05-08 09:20:42 Bennyedimi wh0cd697094 suhagra buy suhagra atenolol no prescription tenormin
# 2017-05-08 09:29:48 Charlesreory wh0cd349408 celebrex 200mg probenecid colchicine tabs clomid buy 40mg lasix online
# 2017-05-08 09:50:35 Kennethbak wh0cd119528 nexium from canada generic cialis doxycycline online
# 2017-05-08 15:20:45 Alfredemand wh0cd228258 amitriptyline hcl 25mg additional info nolvadex
# 2017-05-08 16:20:35 AaronEnugs wh0cd837538 zoloft zoloft clonidine hcl 0.1 mg buy synthroid buy trazodone albuterol tadalafil
# 2017-05-08 16:23:39 Bennyedimi wh0cd968896 albuterol permethrin cream nolvadex furosemide
# 2017-05-08 16:48:44 TracySnate wh0cd804699 sildenafil 20 mg provera without a prescription
# 2017-05-08 22:41:01 Charlesreory wh0cd207848 buy revia buy lipitor online anafranil zithromax
# 2017-05-09 02:25:26 TracySnate wh0cd173894 buy indocin levitra online silagra
# 2017-05-09 05:41:57 TracySnate wh0cd282617 buy motilium buy ampicillin abilify vermox generic for phenergan
# 2017-05-09 07:20:44 TracySnate wh0cd336977 Cymbalta robaxin price Generic Cialis
# 2017-05-09 08:14:10 Kennethbak wh0cd934936 cytotec adalat cymbalta crestor celexa tetracycline buy methotrexate viagra
# 2017-05-09 08:48:14 Michaelfem wh0cd370933 erythromycin advair clindamycin hcl 300 mg buy tenormin ventolin buy advair
# 2017-05-09 17:22:53 Alfredemand wh0cd141052 zithromax 1000mg
# 2017-05-09 20:08:10 Charlesreory wh0cd11928 cheap stromectol suhagra bentyl buy prednisone online without a script
# 2017-05-09 22:26:06 Kennethbak wh0cd467215 order lipitor online inderal cialis cymbalta prices 20mg prozac allopurinol cipro amoxil
# 2017-05-10 13:45:45 TracySnate wh0cd467214 Buy Elocon propanolol 20 mg to buy without prescription Baclofen Tablets
# 2017-05-10 15:18:46 TracySnate wh0cd521579 elocon over the counter Medrol
# 2017-05-10 15:33:11 AaronEnugs wh0cd608780 buy clomiphene citrate online uk cytotec proscar
# 2017-05-10 20:08:00 Alfredemand wh0cd956465 zoloft medication for sale on line inderal found here suhagra online buy zovirax
# 2017-05-10 20:52:10 Bennyedimi wh0cd957588 tretinoin
# 2017-05-10 23:18:04 TracySnate wh0cd847748 cialis metformin without prescription
# 2017-05-11 02:16:29 Alfredemand wh0cd162568 Acyclovir 400 Mg prednisone no rx
# 2017-05-12 19:54:54 TracySnate wh0cd53852 Tretinoin
# 2017-05-12 21:28:22 TracySnate wh0cd108212 atomoxetine strattera erythromycin buy ventolin
# 2017-05-12 21:37:21 AaronEnugs wh0cd141055 buy advair furosemide 40 mg tablet metformin valtrex eurax augmentin 875
# 2017-05-12 23:48:53 EugeneQuaph wh0cd555537 generic benicar hct
# 2017-05-12 23:51:20 Bennyedimi wh0cd435493 cialis pris apotek
# 2017-05-13 00:50:01 Kennethbak wh0cd814899 tetracycline capsules arimidex buy disulfiram without prescription
# 2017-05-13 08:05:01 TracySnate wh0cd434384 azithromycin Cephalexin
# 2017-05-13 09:05:49 EugeneQuaph wh0cd881699 view homepage
# 2017-05-13 12:36:44 TracySnate wh0cd597469 more information clindamycin paxil diflucan acyclovir prednisolone
# 2017-05-13 17:43:38 Bennyedimi wh0cd76491 cialis allopurinol yasmin wellbutrin elavil vardenafil
# 2017-05-13 18:12:47 EugeneQuaph wh0cd87812 inderal robaxin azithromycin zetia buy generic clomid
# 2017-05-13 20:56:18 TracySnate wh0cd923642 buy tamoxifen cheap cephalexin online Viagra
# 2017-05-13 23:37:48 AaronEnugs wh0cd53848 prednisolone where can i buy vermox medication online kamagra atomoxetine
# 2017-05-14 01:14:04 Bennyedimi wh0cd348301 buy cialis advair seroquel buy bupropion
# 2017-05-14 02:20:49 AaronEnugs wh0cd162573 cialis tadalafil our website prozac buy generic valtrex vardenafil drug crestor
# 2017-05-14 02:43:58 Alfredemand wh0cd455894 effexor pills
# 2017-05-14 04:31:20 Kennethbak wh0cd836416 buy cialis viagra Bupropion
# 2017-05-14 05:37:46 Michaelfem wh0cd435490 alli online allopurinol 300 cymbalta 30mg
# 2017-05-14 08:23:11 EugeneQuaph wh0cd577052 buy elimite buy prozac
# 2017-05-14 08:58:30 Bennyedimi wh0cd620105 stromectol cialis proventil inhaler for sale buy retin-a
# 2017-05-14 09:12:47 Charlesreory wh0cd598581 Fluoxetine Over The Counter Plavix Without Rx
# 2017-05-14 09:34:52 AaronEnugs wh0cd434373 viagra online canadian pharmacy
# 2017-05-14 11:23:19 EugeneQuaph wh0cd685772 buy prednisolone no prescription
# 2017-05-14 12:18:15 Kennethbak wh0cd96894 effexor online seroquel
# 2017-05-14 20:00:42 Alfredemand wh0cd42530 celebrex online
# 2017-05-15 00:58:18 Alfredemand wh0cd205618 buy celexa Buy Glucophage
# 2017-05-15 05:58:29 Kennethbak wh0cd803585 vpxl
# 2017-05-15 07:44:29 TracySnate wh0cd151254 toradol pill clonidine hcl sildenafil
# 2017-05-15 09:17:28 Michaelfem wh0cd511377 provera online 20mg Cialis
# 2017-05-15 10:08:08 EugeneQuaph wh0cd489860 viagra cost diclofenac Buy Atenolol
# 2017-05-15 11:26:03 AaronEnugs wh0cd401532 cialis from canada metformin 500 mg price
# 2017-05-15 12:44:53 TracySnate wh0cd314336 hyzaar viagra with mastercard Viagra Online
# 2017-05-15 14:27:44 Kennethbak wh0cd118412 cheap celebrex
# 2017-05-15 15:43:01 Charlesreory wh0cd674459 fluoxetine online
# 2017-05-15 16:53:10 AaronEnugs wh0cd618976 viagra soft where to buy synthroid ampicillin buy zithromax
# 2017-05-15 20:30:46 EugeneQuaph wh0cd761669 levaquin tablets paxil
# 2017-05-15 22:35:11 Michaelfem wh0cd891903 citalopram hbr 20mg generic atenolol where to buy ampicillin
# 2017-05-16 05:51:15 EugeneQuaph wh0cd870389 prednisolone lipitor diflucan hydrochlorothiazide
# 2017-05-16 12:28:32 TracySnate wh0cd694863 COLCHICINE deltasone
# 2017-05-16 16:01:09 AaronEnugs wh0cd890778 Indocin Online Hydrochlorothiazide
# 2017-05-17 06:13:58 Charlesreory wh0cd152368 tadacip robaxin ventolin lisinopril celexa propecia generic cialis
# 2017-05-17 07:54:37 Kennethbak wh0cd662024 alesse online
# 2017-05-17 15:37:30 Alfredemand wh0cd335848 aygestin keflex medication methotrexate
# 2017-05-17 23:48:37 AaronEnugs wh0cd259982 methotrexate price GENERIC AUGMENTIN
# 2017-05-18 00:51:15 Charlesreory wh0cd369808 Generic Cialis
# 2017-05-18 02:23:42 Kennethbak wh0cd879464 view buy toradol sildenafil 100mg tablets avana
# 2017-05-18 10:05:37 Charlesreory wh0cd478530 zoloft buy prednisone online buy suhagra ventolin nebulizer allopurinol
# 2017-05-18 20:00:49 Kennethbak wh0cd85571 indocin cialis vardenafil
# 2017-05-19 04:50:05 Charlesreory wh0cd695974 nexium without prescription triamterene effexor
# 2017-05-19 04:50:05 Bennyedimi wh0cd663144 tretinoin mastercard
# 2017-05-19 04:50:24 Michaelfem wh0cd804704 BUY ABILIFY ONLINE augmentin online
# 2017-05-19 09:33:15 TracySnate wh0cd498934 prednisolone no rx furosemide tabs ONLINE LASIX
# 2017-05-19 14:13:40 Michaelfem wh0cd913426 purchase anafranil online ventolin
# 2017-05-19 23:43:08 Bennyedimi wh0cd880586 buy prednisone advair online keflex phenergan online
# 2017-05-19 23:43:26 Charlesreory wh0cd913418 adalat bupropion strattera inderal buy sildalis
# 2017-05-20 07:44:24 AaronEnugs wh0cd912318 bupropion online
# 2017-05-20 08:09:23 Alfredemand wh0cd85570 levitra buy advair bentyl 10 mg capsule medrol pak here where to buy albendazole
# 2017-05-20 12:55:31 Charlesreory wh0cd65168 augmentin online crestor
# 2017-05-20 18:33:30 TracySnate wh0cd879466 buy nexium elavil provera tamoxifen paxil delayed ejaculation colchicine nolvadex
# 2017-05-21 03:00:34 Michaelfem wh0cd336981 buy vibramycin generic for lipitor propecia women
# 2017-05-21 12:26:10 Michaelfem wh0cd445708 Alli By Mail Viagra Soft Tabs
# 2017-05-21 15:06:05 EugeneQuaph wh0cd369812 amoxil
# 2017-05-22 02:27:08 Michaelfem wh0cd608790 buy tetracycline online tetracycline revia sildenafil
# 2017-05-22 21:17:46 TracySnate wh0cd466098 Lisinopril 20 mg proventil inhaler viagra soft 50mg
# 2017-05-23 14:24:29 Michaelfem wh0cd880594 benicar online Vermox
# 2017-05-23 19:15:03 Alfredemand wh0cd900987 cialis online sildenafil 50 where to buy ampicillin cheap prozac for sale motilium