2012-04-11 12:02:14

Przedawnienie wierzytelności

AUTOR: Łukasz Bernatowicz, radca prawny
Krzysztof Gładych, aplikant radcowski,
Kancelaria Prawna Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni & Doradcy Podatkowi

Wierzytelnością nazywa się przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od swojego dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. W obrocie gospodarczym wierzytelnościami są również wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnorakich źródeł finansowych.

Niejednokrotnie zdarza się, że należne wierzycielowi wierzytelności ulegają, na wskutek upływu czasu, przedawnieniu.

Na czym polega przedawnienie?

Przedawnienie roszczeń (a tym samym wierzytelności), jest to instytucja, mająca na celu zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, którego wierzyciel z jakichś przyczyn nie dochodzi. Warto jednak zauważyć, iż nie wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu. Instytucja ta odnosi się jedynie do roszczeń cywilnoprawnych o charakterze majątkowym. Dotyczy więc w szczególności stosunków zobowiązaniowych, charakteryzujących się tym, iż osoba uprawniona, tj. wierzyciel może żądać od osoby zobowiązanej, tj. dłużnika, by zachowała się w określony sposób.

Przedawnienie polega więc w na utracie przez wierzyciela możliwości skutecznego egzekwowania swoich roszczeń wobec konkretnego dłużnika.

Zgodnie z art. 117. § 1 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Terminy przedawnienia

Należy oczywiście pamiętać, iż terminy przedawnienia nie mogą być przez zainteresowane strony ani skracane ani wydłużane. Sam czas przedawnienia roszczeń stanowi okres od rozpoczęcia biegu przedawnienia do jego upływu. Co do zasady bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie staje się wymagalne, jeśli jednak wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W przypadku zaniechania bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia, w którym podmiot, przeciwko któremu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. W szczególnych okolicznościach bieg terminu przedawnienia liczony może być od jeszcze innej daty, jak np. dzień w którym miała zostać zawarta umowa albo dzień w którym umowa miała zostać wykonana.

Upływ terminu

Upływ terminu przedawnienia regulowany jest przez dwie podstawowe reguły:

  • w przypadku gdy przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 kodeksu cywilnego),
  • jeżeli roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, to przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Zasady takie obowiązują również odnośnie roszczenia stwierdzonego ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Niezwykle istotnym jest, aby zawsze badać ryzyko przedawnienia ad casum, gdyż zasada wyrażona w art. 118 kodeksu cywilnego doznaje licznych wyjątków, w postaci specyficznych terminów przedawnienia dla pewnych rodzajów roszczeń.

Oczywistym jest jednak, iż roszczenia przedawnione ciągle istnieją lecz stają się one roszczeniami niezupełnymi.

Przerwanie biegu przedawnienia

Możliwe również  jest także przerwanie biegu przedawnienia. Jest to podstawowa instytucja, która pozwala zapobiec przedawnianiu się roszczeń. Przerwanie biegu przedawnienia następuje poprzez:

  • każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Do takich czynności zalicza się m.in. wytoczenie powództwa, wniesienie powództwa wzajemnego, zawezwanie do próby ugodowej oraz powołanie się na zarzut potrącenia,
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  • przez wszczęcie mediacji.

Skutkiem przerwania biegu przedawnienia jest to, że termin przedawnienia zaczyna biec na nowo. W wielu wypadkach ponowny bieg terminu nie zaczyna się natychmiast, gdyż w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

AUTOR: Łukasz Bernatowicz, radca prawny
Krzysztof Gładych, aplikant radcowski,
Kancelaria Prawna Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni & Doradcy Podatkowi

Komentarze

Dodaj komentarz

# 2017-04-24 19:18:17 TracySnate wh0cd240693 generic eurax provera cytotec retin-a crestor tadacip
# 2017-04-24 23:55:15 TracySnate wh0cd458140 toradol keflex cleocin
# 2017-04-25 02:16:37 TracySnate wh0cd566860 viagra chewable revia buy revia furosemide cytotec nolvadex
# 2017-04-25 07:15:56 TracySnate wh0cd207850 citalopram Buy Proscar
# 2017-04-25 10:06:48 AaronEnugs wh0cd609897 buy prednisone Purchase Skelaxin
# 2017-04-25 17:08:13 AaronEnugs wh0cd936062 seroquel no rx albuterol online
# 2017-04-25 18:26:31 TracySnate wh0cd697100 atarax online price of viagra per pill
# 2017-04-27 03:42:01 TracySnate wh0cd229368 Amitriptyline Sale
# 2017-04-27 10:30:36 Kennethbak wh0cd44770 colchicine online lipitor
# 2017-04-28 23:40:43 Alfredemand wh0cd479653 lipitor celexa retin a diflucan celebrex strattera furosemide
# 2017-04-29 02:16:43 Alfredemand wh0cd588375 online vardenafil
# 2017-04-29 11:28:15 Alfredemand wh0cd968911 Colchicine
# 2017-04-29 11:56:32 Kennethbak wh0cd283728 sildenafil wellbutrin view hctz no prescription elimite cymbalta online pharmacy
# 2017-04-29 12:44:14 Alfredemand wh0cd11928 Cheap Vpxl anafranil for ocd read full article
# 2017-04-30 04:40:22 Alfredemand wh0cd609904 as explained here tretinoin buy generic celexa fluoxetine prozac
# 2017-04-30 05:42:35 Kennethbak wh0cd990420 Elocon At Lowest Cost buy advair
# 2017-04-30 17:51:20 Alfredemand wh0cd87810 buy generic cytotec elocon cream for sale
# 2017-04-30 23:42:26 TracySnate wh0cd305253 buy azithromycin buy retin a cephalexin 500 mg baclofen
# 2017-05-01 05:27:34 Kennethbak wh0cd608 Buy Tretinoin
# 2017-05-01 07:19:14 Alfredemand wh0cd631423 additional reading buy glucophage Doxycycline
# 2017-05-02 20:41:46 Kennethbak wh0cd348300 buy azithromycin elimite tetracycline cialis cheapest price generic for atarax
# 2017-05-02 22:23:20 Kennethbak wh0cd402662 Levaquin get more information
# 2017-05-03 00:01:04 Kennethbak wh0cd457022 effexor pills
# 2017-05-06 12:26:38 Kennethbak wh0cd293937 Cheap Viagra For Sale
# 2017-05-06 20:38:17 AaronEnugs wh0cd54970 buy prednisolone
# 2017-05-06 23:03:44 AaronEnugs wh0cd163690 lowest price cialis Online Levitra Arimidex Online
# 2017-05-07 00:26:04 AaronEnugs wh0cd218052 Cost Of Lisinopril
# 2017-05-07 02:39:07 TracySnate wh0cd293940 atarax allopurinol clonidine for sleep
# 2017-05-07 03:42:18 Alfredemand wh0cd913417 viagra Generic Proscar
# 2017-05-07 05:35:03 Alfredemand wh0cd967783 synthroid 100 propranolol no rx Order Celebrex
# 2017-05-07 14:41:48 TracySnate wh0cd783180 buspar ventolin cephalexin clomid elimite tretinoin cream buy clindamycin
# 2017-05-07 16:25:05 Alfredemand wh0cd424176 tetracycline to buy Amitriptyline Online nexium no rx
# 2017-05-07 21:58:18 Kennethbak wh0cd695978 Abilify tadacip online where to buy retin-a
# 2017-05-08 02:31:32 Charlesreory wh0cd77608 advair online ventolin price advair online
# 2017-05-08 05:25:53 Charlesreory wh0cd186328 clonidine viagra 25mg elocon vermox seroquel 400 mg for sleep
# 2017-05-08 11:34:27 Michaelfem wh0cd77608 ciprofloxacin hcl
# 2017-05-08 16:57:30 Alfredemand wh0cd282618 provera australia
# 2017-05-08 18:33:17 Alfredemand wh0cd336978 purchase glucophage
# 2017-05-08 21:28:06 AaronEnugs wh0cd43648 Antabuse Without Prescription fluoxetine online order cialis
# 2017-05-08 22:26:19 Kennethbak wh0cd608768 provera mastercard prednisone for cheap
# 2017-05-08 23:55:00 Michaelfem wh0cd566853 prednisolone
# 2017-05-09 05:12:42 AaronEnugs wh0cd315448 find out more Misoprostol Online
# 2017-05-09 06:09:27 Michaelfem wh0cd262211 ventolin robaxin cytotec phenergan buy augmentin lasix
# 2017-05-09 14:37:43 Bennyedimi wh0cd772978 vermox where to buy clonidine tretinoin prescription valtrex yasmin yasmin online
# 2017-05-09 14:42:59 AaronEnugs wh0cd695983 viagra canada
# 2017-05-09 16:49:57 Kennethbak wh0cd249775 synthroid 0.1 mg Cialis Online
# 2017-05-09 21:16:40 Bennyedimi wh0cd33448 celebrex retin a levitra viagra proscar bph go here prozac diflucan
# 2017-05-09 21:20:04 Charlesreory wh0cd66288 zyvox
# 2017-05-09 21:29:54 EugeneQuaph wh0cd262210 Buy Atenolol Aygestin Online
# 2017-05-10 02:22:21 Alfredemand wh0cd358498 Tetracycline
# 2017-05-10 02:26:25 Kennethbak wh0cd630300 order celebrex online azithromycin order as explained here benicar
# 2017-05-10 04:18:34 Michaelfem wh0cd66290 find out more
# 2017-05-10 09:13:35 Bennyedimi wh0cd522703 buy cafergot generic eurax where can i buy prednisone clomid
# 2017-05-10 12:18:47 EugeneQuaph wh0cd805820 cafergot tablets proscar nolvadex drug albenza generic proscar
# 2017-05-10 14:17:56 Michaelfem wh0cd446826 yasmin going here home
# 2017-05-10 18:33:21 AaronEnugs wh0cd717502 bupropion buy eurax Online Cipro
# 2017-05-10 19:18:11 Kennethbak wh0cd216934 triamterene valtrex tadalafil stromectol suhagra robaxin medrol
# 2017-05-10 21:25:27 AaronEnugs wh0cd826225 adalat retin a
# 2017-05-10 22:06:20 Bennyedimi wh0cd608 alli online
# 2017-05-10 23:39:45 EugeneQuaph wh0cd229373 for more generic rogaine
# 2017-05-12 17:24:51 Alfredemand wh0cd216928 Atarax
# 2017-05-12 17:41:31 Kennethbak wh0cd543099 anafranil lowest prices
# 2017-05-12 20:56:14 Kennethbak wh0cd651819 flagyl vermox 40mg paxil sildenafil price bupropion
# 2017-05-12 21:30:25 Michaelfem wh0cd33448 zoloft read more here buy avana medrol
# 2017-05-12 23:48:27 Michaelfem wh0cd142170 amoxil buy cafergot zoloft buy celebrex zetia generic amitriptyline phenergan
# 2017-05-13 00:56:19 Michaelfem wh0cd196530 antabuse generic viagra buy elimite online
# 2017-05-13 04:02:38 Bennyedimi wh0cd598573 acyclovir celexa lexapro order arimidex online cost of viagra
# 2017-05-13 07:10:04 Alfredemand wh0cd760530 here triamterene acyclovir phenergan eurax
# 2017-05-13 08:51:38 Alfredemand wh0cd814890 online viagra
# 2017-05-13 11:10:49 Michaelfem wh0cd685795 cialis
# 2017-05-13 12:29:56 Michaelfem wh0cd740157 prozac price
# 2017-05-13 20:53:29 AaronEnugs wh0cd956470 medrol cafergot tadalis sx where to buy arimidex diclofenac sod ec 75 tamoxifen
# 2017-05-14 01:05:36 TracySnate wh0cd75370 Cialis 20 Online Lipitor generic zetia
# 2017-05-14 01:14:02 Alfredemand wh0cd401532 avodart vardenafil cheap buy clomid online uk neurontin
# 2017-05-14 06:59:47 EugeneQuaph wh0cd522692 Prednisolone Sod benicar without prescription
# 2017-05-14 09:53:42 EugeneQuaph wh0cd631412 order synthroid diclofenac gel price
# 2017-05-14 14:32:36 EugeneQuaph wh0cd794492 Online Doxycycline
# 2017-05-14 14:39:10 Charlesreory wh0cd816023 nolvadex buy lasix water pill ampicillin cymbalta 30 mg hydrochlorothiazide
# 2017-05-14 22:20:30 EugeneQuaph wh0cd54968 vytorin online precose cafergot migraines
# 2017-05-14 23:09:16 TracySnate wh0cd836422 cephalexin pill Cheap Medrol albendazole no rx
# 2017-05-15 04:17:03 Alfredemand wh0cd314340 cymbalta prozac cafergot zoloft trazodone
# 2017-05-15 04:22:01 Kennethbak wh0cd749223 strattera online cymbalta tabs
# 2017-05-15 06:21:06 Charlesreory wh0cd348290 sildenafil citrate cheap viagra
# 2017-05-15 09:22:25 TracySnate wh0cd205614 buy tadalafil cialis
# 2017-05-15 11:44:14 Kennethbak wh0cd9688 buy valtrex medicine trazodone tadacip
# 2017-05-15 22:25:14 TracySnate wh0cd531781 visit your url buspar by mail
# 2017-05-16 07:46:09 Alfredemand wh0cd966667 elimite how can i get viagra buy effexor online vardenafil hcl 20mg tab vardenafil
# 2017-05-16 08:37:55 Kennethbak wh0cd390217 buy sildenafil citrate wellbutrin online pharmacy propranolol
# 2017-05-16 10:33:12 EugeneQuaph wh0cd924751 source tenormin diflucan 200 mg bentyl cafergot viagra wellbutrin abilify
# 2017-05-16 17:59:41 Kennethbak wh0cd498940 metformin er where to buy elimite
# 2017-05-17 01:36:35 Bennyedimi wh0cd65170 cialis online Motilium methotrexate no rx
# 2017-05-17 13:47:33 EugeneQuaph wh0cd239572 Citalopram buy albuterol
# 2017-05-17 15:37:30 Charlesreory wh0cd261088 Cheap Triamterene cymbalta duloxetine
# 2017-05-18 00:51:16 Alfredemand wh0cd444570 buy avodart wellbutrin online prednisone purchase
# 2017-05-18 08:58:49 AaronEnugs wh0cd368707 stromectol vardenafil clindamycin propranolol lisinopril metoprolol
# 2017-05-18 10:05:37 Bennyedimi wh0cd445695 elimite prednisone no rx Hydrochlorothiazide 25mg
# 2017-05-18 10:05:53 Michaelfem wh0cd587258 nolvadex for sale tadacip paxil arimidex
# 2017-05-18 14:45:15 Alfredemand wh0cd607654 buy revia buy augmentin cialis celebrex tablets revia clonidine buy
# 2017-05-19 00:41:47 Kennethbak wh0cd139931 citalopram
# 2017-05-19 07:34:48 EugeneQuaph wh0cd728817 buy omnicef
# 2017-05-19 08:18:16 AaronEnugs wh0cd640512 provera benicar triamterene-hctz 37.5 prednisolone buy ventolin
# 2017-05-19 12:15:16 EugeneQuaph wh0cd783177 furosemide tabs citalopram hbr
# 2017-05-19 14:13:07 Alfredemand wh0cd879461 cheap cymbalta zoloft avana lipitor trazodone kamagra vermox propecia
# 2017-05-19 21:41:20 EugeneQuaph wh0cd891897 vardenafil hcl buy albuterol lasix medicine baclofen levitra tenormin 50 mg suhagra
# 2017-05-20 03:29:05 Alfredemand wh0cd31208 order atenolol online buy amitriptyline generic for zithromax
# 2017-05-20 09:05:44 TracySnate wh0cd770746 buy tadalafil lasix tablet buy baclofen colchicine where to buy baclofen
# 2017-05-20 09:21:55 Kennethbak wh0cd520454 brand amoxil online Bentyl Tablets inderal
# 2017-05-20 17:38:18 Bennyedimi wh0cd86688 indocin medrol going here clonidine for smoking cessation metformin avodart
# 2017-05-20 18:47:50 Kennethbak wh0cd629174 Propecia Price sildenafil citrate zetia online
# 2017-05-20 22:16:52 Alfredemand wh0cd248654 BENTYL PRICE vardenafil online
# 2017-05-20 23:13:47 TracySnate wh0cd933829 Tadacip Online buy revia
# 2017-05-21 07:43:38 Michaelfem wh0cd391346 your domain name buy valtrex sildenafil over counter
# 2017-05-22 02:25:24 Charlesreory wh0cd500057 Methocarbamol online elimite anafranil 25mg
# 2017-05-22 02:26:52 TracySnate wh0cd248655 tretinoin cream buy yasmin benicar look at this celexa tablets robaxin
# 2017-05-22 21:16:23 Alfredemand wh0cd792267 yasmin disney prescription retin a amoxil 875 baclofen