Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Dla kogo przeznaczony jest monitoring wierzytelności?

Monitoring wierzytelności jest rozwiązaniem dedykowanym dla każdego przedsiębiorcy, który wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Wymiana dóbr i usług powoduje konieczność wystawiania faktur, a dzięki prewencyjnym działaniom, które obejmuje monitoring wierzytelności można czuwać nad terminowością ich zapłaty i nie dopuszczeniem do powstania opóźnień płatniczych.

Jakie są koszty prowadzenia monitoringu wierzytelności?

Monitoring wierzytelności rozliczany w oparciu o ilość faktur przekazywanych do monitoringu w danym miesiącu.
1) 0-50 faktur miesięcznie - 290 zł netto;
2) 51-100 faktur w miesiącu - 290 zł netto + 2 zł netto za każdą fakturę powyżej 50.
3) 101 i więcej faktur w miesiącu - 390 zł netto + 0,90 zł netto za każdą fakturę powyżej 100. 

Co daje audyt procedur windykacyjnych??

Audyt windykacyjny to analiza procedur, według których działa firma, czyli: zarządzania, kierowania i nadzoru nad kontaktem z kontrahentami. Ma on na celu określenie, czy firma prowadzona jest zgodnie z wymaganiami, których przestrzeganie jest niezbędne, aby skutecznie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Przeprowadzenie audytu owocuje wyraportowaniem niedociągnięć, które do tej pory miały miejsce podczas kontaktu z kontrahentami. Wdrożenie zasugerowanych zmian pozwala na skuteczniejsze dochodzenie wierzytelności wobec najoporniejszych dłużników.

Mam kontrahenta, który nie zapłacił pomimo monitoringu – co dalej?

Jeżeli kontrahent nie ureguluje należności w określonym terminie, mimo podjęcia wszystkich przewidzianych umową czynności, Tokea wystosuje Klientowi ofertę dalszego prowadzenie sprawy na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Monitoring wierzytelności to działania prewencyjne, w skład których wchodzi przesyłanie wiadomości sms z informacją o nieuregulowanej należności (przypomnienie), kontakt telefoniczny podczas którego ustala się termin zapłaty (działanie psychologiczne i miękka presja), dokumenty windykacyjne – wezwania do zapłaty i uznanie długu (windykacja polubowna).

Czy monitoring wierzytelności nie odstraszy kontrahentów?

Wszystkie działania wchodzące w skład monitoringu prowadzone są w sposób kulturalny i wyważony, a ich charakter jest raczej przypominający niż obrażający. Dzięki temu kontrahent-dłużnik wie, że firma windykacyjna czuwa nad terminowością spłat.

Ponad to można przekazać nam listę „dobrych kontrahentów”, w stosunku do których prowadzony będzie monitoring płatności, z odpowiednimi modyfikacjami. To spowoduje, że nie zostanie utracone zaufanie pomiędzy kontrahentami.